Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande Faktatext

Skapad 2017-05-17 07:51 i Sandarne skola Söderhamn
Pedagogisk planering för att skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 Svenska NO (år 1-3)
Faktatexter kan vara beskrivande eller förklarande. Syftet med detta område är att få veta hur en förklarande faktatext är uppbyggd.

Innehåll

Förklarande faktatexter

Förklarande faktatexter är texter som förklarar fenomen som till exempel vattnets kretslopp och orkaner eller hur något fungerar till exempel blodomloppet och en cykelpump.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med detta område under några veckor.  Du får möjlighet att träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du ska även skriva en egen förklarande faktatext som du även ska redovisa muntligt för några av dina kamrater.  

Vi kommer att träna på;

 • Hur faktatexter är uppbyggda - inledning, logisk ordning och avslut.
 • Att skriva en passande rubrik.
 • Att använda tidsord och förklarande ord samt fraser.
 • Att använda ämnesspecifika ord.
 • Att leta fakta från olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Strukturen

 • Rubrik
 • Inledning
 • Beskrivningar/förklaringar indelade i stycken.
 • Bilder, kartor och diagram som förstärker texten.

 

Texter du skriver bedöms utifrån:

Innehåll: Hur mycket fakta du har med i texten. 

Struktur: Hur väl strukturerad texten är. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning rätt.

 

Bedömning

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

NO Sv
Bedömningsmatris svenska förklarande faktatext åk 5

På väg
1
2
3
Läsa
Du behöver träna mer på att läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt. Du behöver även träna mer på att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva
innehåll och struktur
Du behöver träna mer på att skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord.
Du behöver träna mer på att dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
stavning
Du behöver träna mer på att du i dina texter använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Bilder
förstärka textens budskap
Du behöver träna mer på att kunna lägga till en bild till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till en bild till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan lägga till en bild till text så det passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan lägga till en bild till text så det passar ihop på ett tydligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: