👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Musik

Skapad 2017-05-17 10:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Under 3 veckor arbetar vi med tyskspråkig musik. Ni ska välja ett band/ artist, välja en låt och leta efter fakta om bandet/artisten på nätet. Ni ska översätta en låt till svenska och presentera bandet/artisten och låten muntligt i klassrummet.

Innehåll

Syfte

 

  • att förstå innehållet i låtar och texter
  • att förbättra sina muntliga färdigheter
  • att reflektera över kultur i form av musik från tysktalande länder

Mål

-Du kan läsa och förstå låtens innehåll.

-Du kan översätta en tyskspråkig låt till svenska.

-Du kan leta efter fakta om ett band/ en artist och presentera bandet/ artisten och en låt muntligt.

- Du lär dig om tyskspråkig kultur i form av musik

Planering

Du kommer att söka information om ett band/ en artist från Tyskland, Österrike eller Schweiz och en av deras tyskspråkiga låtar.  Du arbetar i skolan under lektionerna och hemma. Du ska berätta om låten och vad den handlar om. Du ska även göra en lucktext av låten som vi använder under lektionen. 

Intressanta fakta kan vara:

När grundades bandet/ när började artisten med musik?
Är de nya eller finns de redan sedan länge?
Vilka är de? Hur många?
Ålder?
Varifrån kommer de? Hur träffades de?
Vilka instrument spelar de?
Vilken sort musik gör de (Hip-Hop/ Rap, Popmusik, Dance/ Housemusik, Techno, Volksmusik, Rockmusik, klassische Musik?)
Hur många album har de producerat?
etc.

Vecka presenterar du ett band/ en artist. Du ska även sammanfatta en låt och dess budskap. Låtsammanfattningen lämnas in på classroom.

Bedömning

Kontinuerligt bedöms elevernas sätt att samarbeta och utföra uppgifterna.

Vid presentationstillfället bedöms elevernas muntliga förmåga att presentera ett band/en artist.

Med hjälp av den skriftliga uppgiften bedöms elevernas förmåga att översätta/sammanfatta en tyskspråkig låt till svenska.

Reflektion

1. Hur har förarbetet fungerat inför redovisningen?

2. Hur var din insats under redovisningen?

3. Vad lärde du dig i detta arbetsområdet?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris: Tala

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Tala
Aktivitet, innehåll och kommunikation
Du kan berätta enkelt och kort om ett band/ en artist. Du kan tillräckligt många tyska ord och fraser för att få fram det du vill berätta.
Du kan presentera ett band/ en artist med några detaljer. Du använder dig av tyska ord och fraser och gör få förstörande språkfel. Du kan säga flera meningar sammanhängande.
Du använder dig av ett lämpligt ordval och gör inga förstörande språkfel som leder till missförstånd. Du kan göra en längre sammanhängande presentation om ett band/ en artist.
Tala
Uttal
Ditt uttal är OK och förstås av en tysk.
Du har gott uttal och talar tydligt och begripligt.
Du har tydligt, gott uttal och god intonation.