Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Särskola - Modersmål bosniska 4-5

Skapad 2017-05-17 11:02 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vi kommer att jobba med material som är ålder anpassad och tillämpad med LPP (4-6). Vi kommer att fokusera oss på läs,tal och skriv förmågor, samt grammatik och skriva egna korta berättelser.
Grundsärskola 3 – 5 Modersmål
Att kunna modersmål är en guld pärla!

Innehåll

Syfte

Så här kommer vi att arbeta

 •   Läsning av olika texter: Lärare läser.
 • Läsförståelse - svara på frågor
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp – sketch
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle  där de lever i(skillnader och likheter )med hemlandets kultur och samhälle.

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva.Tala
 • lyssna och samtala.
 • Berättande texter och faktatexter
 • Kultur och samhälle.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

           

 • Din förmåga att tala och kommunicera på bosniska.'
 • Din användnig av ordfförrådet
 • Din förmåga att förstå när bosniska  talas.
 • Din förmåga att förstå bosniska  texter.
 • Din förmåga att skriva på bosniska.                                    
 • Kunskap om kultur och samhälle       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i bosniska åk 4-5

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
LÄSA
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt. Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt. Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt. Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd. Skriver med någon blandning av bosniska bokstäver.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer. Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå)
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltempo, främst inom bekanta vardagssituationer
Förstår budskapet inom kända arbetsområden.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: