👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande matris åk3-6

Skapad 2017-05-17 11:19 i Gruvrisskolan Falun
Tillverkning av smörkniv
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Tema - Slöjd Från smörkniv till låda

Innehåll

Tema: Slöjd

Mtrl: Som vi arbetar mest med är furu, plywood, björk och ibland annat som metall eller plast.

Oftast arbeta vi först utifrån ett grundschema för att komma in i arbetet. Det är då enklare för eleverna

att själva komma vidare i sin kunskapsutveckling.

För att hitta ideer eller uppslag får eleverna titta på andras arbeten samt på Google bilder eller rita egna förslag. För högt omdöme eller betyg gäller det att göra flera skisser med färg, samt sätt ut mått. Ibland kan man rita av sin skiss mot fönstret för att sedan klippa ut den formen på ett löst vit blad.

 

Rita av mallen på det materiel du ska arbeta med. Kläm fast och välj lämpligt verktyg

för vad det är du ska göra. Putsa bort skägget som ofta blir på kanten av mtrl och använd alltid lim vid hopsättning. Sedan kan du välja att

spika, skruva eller träplugga ihop ditt arbete.

 

Efter sågning så raspar eller filar du först, sedan övergår du till p60 upp till p120. Vid spec fall går vi högre.

Nu kan du måla ditt föremål. För högt omdöme eller betyg måla och putsa flera varv.

 

För de högre betygen eller omdömena så krävs det välfyllda elevloggar samt 1-3 bilder i unikum på din lärlogg.

Det går att skriva elevlogg i unikum också.

Jag bedömer både det teoretiska och praktiskt arbete i slöjdsalen.

 

 

Reviderad 2017-10-10 J

Uppgifter

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd år 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, * välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. * analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,och * tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge slöjdföremål
Du behöver mycket hjälp för att komma på idéer och kopierar oftast andras mönster och färger.
Du kan förmedla en idé på vad du vill göra. Visar med enkla bilder på färg och form.
Du har egna genomförbara idéer och kan med ett utvecklat sätt visa dom. Anger lämpligt material, färg och form.
Du kan självständigt presentera en väl utvecklad ide där skisser och ritningar förklarar vilket material du ska använda och hur du ska göra. Du väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Du sätter en personlig prägel på ditt slöjdföremål.
Framställa slöjdföremål
Du behöver mycket hjälp för att kunna planera, genomföra och slutföra ditt slöjdföremål.
Du planerar, genomför och kommenterar ditt arbete med viss hjälp, för att kunna slutföra ditt slöjdföremål.
Du tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra ditt planerade slöjdföremål.
Du genomför och slutför ditt planerade slöjdföremål självständigt. Du tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov.
Hantverkstekniker Verktyg och redskap
Du behöver mycket hjälp för att kunna välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker till dina arbeten.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i kända situationer.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i nya situationer.
Du kan välja och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation.
Välja och motivera utifrån miljöaspekten
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur dina val kan påverka miljön.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar miljön.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur olika val påverkar miljön.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur olika val påverkar miljön. Ger konkreta exempel.
Utveckla idéer
Du behöver mycket hjälp för att kunna utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du behöver mycket hjälp för att kunna driva ditt arbete framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur du arbetat och hur ditt resultat blev.
Du förklarar med egna ord hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du använder ibland slöjdspecifika begrepp.
Du förklarar hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du ser styrkor och svagheter i arbetet. Du använder vissa slöjdspecifika begrepp.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både arbetsinsats och resultat. Det gör du med slöjdspecifika begrepp .
Tolka slöjdföremål estetiska uttryck Estetisk = föremålets utseende
Du behöver mycket hjälp för att kunna samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion. T.ex. hur man kan uttrycka känslor i färg, symboler och mode.
Du tolkar slöjdföremålets estetiska uttryck med tanke på symboler, färg, form och material: Du visar på exempel.