Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 5

Skapad 2017-05-17 11:27 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Kemi

I det här arbetsområdet lär vi oss om våra minsta byggstenar atomerna och om hur de tillsammans med andra atomer kan bilda nästan hur många ämnen som helst. Vi tittar närmar på vad som händer när olika ämnen reagerar med varandra, sk kemiska reaktioner.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:

-  att allt är uppbyggt av atomer

- att olika atomer tillsammans bildar molekyler och ge exempel på en molekyl

- förklara skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening.

- förklara vad en kemiska reaktion är och ge exempel på kemiska reaktioner 

- ge exempel på sura och basiska ämnen och hur man mäter det.

- ge exempel på några kemiska upptäckter, nya ämnen som kemister gjort.

- ge exempel på lösningar och blandningar och vad som skiljer dem åt.

- förklara kemiska begrepp

- ge exempel på hur människan påverkar miljön

- göra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

ha gemensamma genomgångar

laborationer

film

arbete med lärobok och aktivitetsbok

eget arbete om vetenskapliga upptäckter och uppfinningar.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
    Ke  4-6
  • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
    Ke  4-6
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
    Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Naturorienterande ämnen - förmågor

Har ännu inte nått målen
Har godkända kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Samtala och resonera
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan föra enkla resonemang om atomer, molekyler och kemiska reaktioner på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du föra enkla resonemang om atomer, molekyler och kemiska reaktioner på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan föra enkla resonemang om atomer, molekyler och kemiska reaktioner på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunicera
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv, med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Beskriver och förklarar men använder inte begrepp och modeller.
Beskriver och förklarar, använder nya begrepp och modeller i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar begrepp. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används på ett väl fungerande sätt och sätter in dem i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: