Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2017-05-17 12:32 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Sveriges geografi!

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

- Sveriges geografi, största städerna, landskapen, vattendrag, berg

- Djupdykning i 7 utvalda landskap.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Arbeta med kartor

- Föreläsningar om landskapen. 

- Diskussioner

- Arbete i lanskapshäftet

Bedömning

- Sker på olika läxförhör och slutprov. 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

- I diskussioner på lektionen.

- I läxförhör

- I slutprov 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi 4-6 lgr 11

Geografi åk 4-6 Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Analysera
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Använda geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Utforska, analysera och värdera
Använda kartor och geografiska källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och jämföra
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: