Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SME: Matematik åk 8 Sannolikhet

Skapad 2017-05-17 12:37 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
I vissa situationer vet vi inte vad som kommer att hända. Men ofta i sådana situationer kan vi ändå ta reda på hur stor sannolikheten, eller chansen, är att en viss händelse sker. Den del av matematiken som handlar om sannolikheter kallas sannolikhetsläran. Till exempel kan vi räkna ut hur stor chansen är att du får en vinstlott när du spelar på lotteri, om vi vet hur många vinstlotter det finns och hur många lotter det finns totalt. Om du singlar en slant så vet du inte i förväg vilken sida av myntet som kommer att hamna uppåt - krona eller klave. Men du vet att det kommer att bli antingen krona eller klave. Vi säger därför att det finns två möjliga utfall. Med ett utfall menar vi en viss händelse som kan ske. Vi vet också att det i det här fallet är lika stor chans att det blir krona som att det blir klave.

Innehåll

Sannolikhet

Planering Matematik åk 8

 

 

Mål/Kunskapskrav

Du ska kunna:

  • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
  • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
  • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
  • räkna med kombinationer

 

Viktiga begrepp:

sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall, multiplicationsprincipen

 

 

 

Träningsupplägg:

Syftet med träningsupplägget är för att vi ska kunna planera in olika aktiviteter under området och då är det viktigt att alla är med. Detta tidsschema gäller för varje lektion. Hinner ni inte med uppgifterna under lektionstid eller är frånvarande måste ni arbeta resten hemma. 

 

Är det för svårt och ni inte hinner med så säg till.

 

 

Flippad genomgång:

Till varje del finns en “flippad” genomgång som ni med stor fördel kan titta på och repetera. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0uA88O8pF8KIZ9ZjvUjxIGTIdEMzvTG

 

 

 

 

Lektion

Vecka

Dag

Genomgång

Uppgifter att räkna

När ni är klar

Flippad genomgång

1

20

måndag

Sannolikhet

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

2

 

onsdag

Likformig sannolikhetsfördelning

7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14

 

 

3

 

fredag

Fler turspel,

Beräkningar med hjälp av sannolikhet

15, 16, 17, 18, 19

20, 21, 22, 23

 

 

4

21

måndag

Sannolikhet genom undersökningar

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 

 

5

 

onsdag

När förutsättningarna ändras

32, 33, 34, 35,

 

 

6

22

måndag

Kombinatorik

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

 

 

7

 

onsdag

 

Diagnos senast!

Därefter röd eller blå kurs

 

 

8

22

 

Egen planering

röd/blå kurs, lämna in en planering

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering Sannolikhet åk 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: