👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna vt ht 2017

Skapad 2017-05-17 13:28 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 Geografi
Om världsdelarna

Innehåll

Syfte

Kopplingar till syftestexten i resp. ämne.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till det centrala innehållet för resp. ämne.

Du ska ha kunskap om

 • namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar,regioner och orter
 • de olika världesdelarnas klimat och vegetationszoner och hur de påverkar människorna som lever där
 • var och hur olika varor och tjänster produceras och transporteras
 • olika länders och regioners naturtillgångar
 • hur jordens befolkning är fördelad och vilka konsekvenser detta får
 • vilka regioner som är fattiga och har ohälsa och vad detta beror på
 • olika centrala ord som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 

När du beskriver ditt land skall du få med landets:

-historia

-hur landet styrs

-klimat och växter

naturtillgångar

-stora företag

-egna intressen

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar och gruppdiskussioner.
Dina kunskaper och förmågor redovisas genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9