Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu Vt-17

Skapad 2017-05-17 14:28 i Hovhultsskolan Uddevalla
Temat handlar om några av Astrid Lindgrens mest kända böcker. Vi läser, ser film, sjunger sånger och pratar om böckerna. Vi har särskild fokus på förr och nu i berättelserna och vi pratar om hur teknik och samhälle förändrats från t.ex. Emil i Lönnebergas tid.
Grundskola 1 Bild Musik Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Teknik Svenska
Vi vill att eleverna ska få förståelse för vårt kulturarv, traditioner, språk, kunskaper- från en generation till en annan.

Hur var det att vara barn när Emil i Lönneberga var liten? Göra jämförelser.

Innehåll

Syfte


Läsa och skriva. 
Tänka, kommunicera och lära.
Hur tekniken har förändrats över tid. T.ex. från häst och vagn till bil.
Historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.Centralt innehåll

Kunskapskrav

Efter arbetets gång ska jag:
Leka några lekar från förr i tiden.
Lyssna på högläsning och berätta innehållet.
Rita bilder och skriva en enkel text.  
Ta enkel muntlig instruktion.
Berätta om hur någon tekniskt uppfinning har förändrats under tid. 
Berätta om några skillnader mellan livet förr och nu.

Arbetssätt

Vi arbetar med detta genom:
Tankekarta- Här får du berätta och komma med förslag på innehåll till temat.Du tränar på att våga säga vad du tycker.
Film- du får ta del av kunskaper visuellt. Du får samtala, resonera och diskutera kring handlingarna i filmen. Jämföra saker hur de är lika och olika varandra.
Sång- Vi sjunger tillsammans där du upplever olika stämmningar.
Högläsning- Du lär dig tolka, värdera och reflektera innehållet i texterna. Du tränar dig i att förstå vad ord och berepp betyder.
Samtal- jämföra livet förr och nu, likheter och skillnader. Berätta vad man tycker så att andra förstår.
Återberätta- berätta vad man tycker. 
Leka lekar från förr..
Skriva och rita.

Bedömning/ Dokumentation

Du bedöms fortlöpande under arbetets gång.
Vi dokumenterar ditt arbete med hjälp av teckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: