Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3

Skapad 2017-05-17 15:49 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Matris över idrott och hälsa åk 1-3

Innehåll

Matris över Idrott och Hälsa år 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
 • Idh  1-3
Du prövar att klättra, hoppa och springa.
Du är ganska säker på att klättra, hoppa och springa.
Du är säker på att klättra, hoppa och springa.
Lekar
 • Idh  1-3
Du prövar att vara med på lekar.
Du deltar i olika lekar och kan följa en del regler och instruktioner.
Du deltar aktivt i olika lekar och kan följa regler och instruktioner.
Rörelser till musik
 • Idh  1-3
Du prövar att röra dig till musik.
Du rör dig till musik och kan härma en del rörelser till en dans.
Du rör dig aktivt till musik och du kan härma rörelser till en dans.
Sporter och andra aktiviteter
 • Idh  1-3
Du prövar att delta i olika sporter eller aktiviteter.
Du deltar i olika sporter och andra aktiviteter. Du kan följa en del regler.
Du deltar aktivt i olika sporter och andra aktiviteter. Du kan följa regler.
Hälsa och livsstil
 • Idh  1-3
Du lyssnar på när andra berättar om varför vi har idrott.
Du kan berätta om varför vi har idrott.
Du kan berätta om varför vi har idrott. Du kan berätta om hur idrott påverkar kroppen. Du kan berätta om dina upplevelser från idrotten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: