Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier

Skapad 2017-05-17 17:52 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radie, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om medier. Vilken roll spelar medier i samhället? Hur skulle vi klara oss utan medier? Hur vet jag om det jag läser eller hör är sant? Hår påverkas vi av medier? Många spännande frågor har vi att ta tag i...

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Ge exempel på olika typer av medier
 • Berätta lite om svensk TV-historia
 • Kunna definiera vad en nyhet är
 • Förklara vad tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innebär och vilka gränser som finns för dessa
 • Diskutera vad sociala medier är och hur sociala medier påverkar oss
 • förklara mediernas roll i en demokrati
 • Veta hur du ska agera källkritiskt
 • Kunna skilja reklam från information

 

Kunna använda dig av och förklara begreppen: information, kommunikation, massmedier, reklam, propaganda, journalist, granska, tryckfrihet, censur

Vi kommer att bedöma...

- du kan förstå och använda begrepp

-  se bedömningsmatris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Medier, information och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapens bredd. Kvantiteter.
Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar
Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar
Kunskapens djup. Kvaliteter.
Få och korta samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Fler och längre samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Många och långa samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: