Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - matematik

Skapad 2017-05-17 19:37 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundsärskola F – 4 Matematik
Matematiken utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

 

Syfte/förmågor

Genom undervisning i matematik ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • lösa matematiska problem
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler. Likhetstecknets innebörd.

Geometri

 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.

Tid och pengar

 • Sedlars och mynts namn och värde i relation till varandra.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

 

Arbetssätt

 • Konkret material
 • Film: Mattelandet
 • iPad: King of math, Mingo, Mattemums, Happi 123
 • Växla pengar och leka affär
 • Genomgångar och diskussioner
 • Mattespel

 

Bedömning/utvärdering

 • Eleven kan att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 20.
 • Eleven kan göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 20 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: