Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjdens förskola avd Mymlan fokusområde: Naturvetenskap/Teknik Vt-17

Skapad 2017-05-17 20:24 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Grodan och hans vänner är med och forskar i naturen och upptäcker teknikens värld.

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

Utifrån bruk behöver pedagogerna arbeta mer med att låta barnen iakttaga, utforska och ställa frågor om naturvetenskapliga processer och fenomen som balans, doft, smak och vatten i deras olika former. 

Pedagogerna vill att utomhuspedagogik så som vistas och utforska naturen, laga mat mm. Ska bli en naturlig del i förskolan.

Genom vårt tema grodan och hans vänner har barnen uttryckt att de vill utforska/ veta mera om grodor. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • Vill vara med och utforska och upptäcka naturen.
 • Ställer frågor och reflekterar.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Utomhuspedagogik
 • Laga mat i skogen
 • Forska om grodan: titta på film, göra collage.
 • Baka
 • Experiment
 • Balans
 • smak

 

 Litteratur/forskningsanknytning

 •  Utomhuspedagogik som kunskapskälla Anders Szczeepanski.
 • Friluftslivets pedagogik B.Brugge.

Barnens delaktighet genom hela processen

 •  Fyrfältaren (tankekarta)
 • Vardagliga samtal
 • Observationer.
 • Pedagogisk dokumentation

Vårdnadshavares delaktighet

 • Dagliga samtal
 • Information via anslagstavla och unikum.
 • Utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli 

Intresserade och medvetna pedagoger som lyssnar in barnens tankar.

Ta till vara på kunskaper som pedagogerna fått genom utomhuspedagogik utbildning.

Utvärdering.

 16 Juni-17

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: