Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-05-17 20:48 i Mörsils skola F-9 Åre
Ett arbetsområde kring luft anpassat för åk 2
Grundskola 2 Kemi NO (år 1-3) Teknik
Vi ska arbeta med ett arbetsområde under några veckor som kommer att handla om luft. Vi ska undersöka vad luft är, vilka egenskaper det har och lära oss om hur luft är uppbyggt. Det blir experiment, film, faktaläsande och skrivande.

Innehåll

 Syfte

 

Kopplingar till syftestexten i resp. ämne.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till det centrala innehållet för resp. ämne.

Du ska

 • ha kunskaper om egenskaper hos luft
 • ha kunskaper om vad luft är
 • kunna berätta om egna iakttagelser/upplevelser av luft
 • kunna utföra enkla experiment
 • kunna dokumentera dina undersökningar genom att skriva och rita
 • ha kunskaper vad syre är.

Arbetssätt

 

Under arbetet med luft kommer vi att arbeta med luft på olika sätt.

 • Vi kommer att genomföra experiment tillsammans 
 • Vi kommer att genomföra dokumentation tillsammans och enskilt.
 • Vi kommer att se på film om luft och diskuterar den.
 • Vi kommer att arbeta med syre både genom att se på film och rita och skriva.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • din förmåga att berätta om luft och kunna relatera till egna iakttagelser/erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: