Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - bedömning för 16f

Skapad 2017-05-17 21:14 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Endast bedömning

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
    Sh  7-9
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap - indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Faktakunskaper
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
grundläggande enkla
goda förhållandevis komplexa
mycket goda komplexa
Begreppsanvänding
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl fungerande
väl fungerande
Orsaker
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklade och nyanserade komplexa
Lösningar
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: