Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 4 Sv: Bokcirkel - Kärleksmysteriet, Spring, Fanny spring! och Snögrottan CR

Skapad 2017-05-18 09:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Det är fantastiskt att kunna läsa! I detta projekt ska du få läsa flera skönlitterära böcker. Vi läser gemensamt, parvis och enskilt.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna förstå, analysera och tolka det litteratur avsedd för din ålder med hjälp av de fyra strategierna spågumman, detektiven, reportern och cowboyen. Du ska dessutom kunna svara på frågor om det du läst. Du ska kunna redovisa din läsning både muntligt i samtal och skriftligt.

Genomförande

Vi kommer att läsa "Kärleksmysteriet" av Martin Widmark gemensamt i klassen. Vi kommer då att göra uppgifterna tillsammans som träning, så du får en modell på hur du ska arbeta med de olika strategierna. Därefter läser ni parvis boken "Spring! Fanny, spring! av J R Gardiner. Ni arbetar denna gången med uppgifterna parvis och sedan går vi igenom dem gemensamt i klassen.

Slutligen ska du läsa och göra uppgifter till boken Snögrottan av Laura Trenter. Du kommer läsa tyst, enskilt och du kommer att göra uppgifterna enskilt för att visa hur du utvecklats och hur du förstår och analyserar texten. Du kommer även att få svara på läsförståelsefrågor som avslutning på arbetet. 

Uppgifterna baseras på lässtrategierna från ”En läsande klass”; spågumman, detektiven, reportern och cowboyen. utöver det kommer du svara på läsförståelsefrågor, på raden, mellan raderna och bortom raderna.
Vi arbetar med detta ca två lektioner i veckan från januari till maj 2017.

Innehåll

Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och sakprosatexter: Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Berättande texters budskap. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att kunna svara på frågor på texten både skriftligt och muntligt. Bedömningen avser även din förmåga att kunna använda de olika lässtrategierna och att skriftligt och muntligt  kunna förklara och tolka det du läst. 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Matriser

Sv
Jä vt 15 åk 5 Sv: Bokcirkel - Snögrottan CR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
* Analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: