Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-05-18 09:21 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med begrepp som tyngdkraft, gravitation, friktion, kraft, balans, jämnvikt.

Innehåll

Syfte
Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse. Lära dig olika begrepp som kraft, rörelse, tyngdkraft, gravitation, balans, jämnvikt och friktion. Det ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på att undersöka. Allt utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen
Du  kommer att få:
- genomgångar där vi berör alla begreppen och ger exempel
- göra olika undersökningar ute och inne.
- arbeta enskilt och i grupp
-  ställa hypoteser och dokumentera
-  läsa- och skriva fakta.

Bedömning
Vi bedömer din förmåga:
- att förklara begreppen i relation till dina experiment.
- att utföra undersökningar i klassrummet och på skolgården utifrån instruktioner
- att dokumentera ditt arbete
- att jämföra dina resultat med någon annan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: