Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 - Bråk och procent (kap 4)

Skapad 2017-05-18 10:12 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Sista arbetsområdet för terminen

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla kunskaper om nedanstående frågeställningar

Under fem veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet bråk och procent i ämnet matematik. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man kan använda detta i vardagliga livet. När det är rea i en affär krävs kunskaper i att räkna ut hur mycket rabbat en viss procent ger. Du kommer även att få lära dig olika begrepp som behövs inom detta område.

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig att:

 • skriva bråk i bråkform, blandadform och decimalform
 • addera och subtrahera bråk
 • skriva bråk och deciamltal som precent och tvärtom
 • utföra beräkningar med procent

Denna kunskap får du genom att aktivt delta i…

 • Genomgångar
 • Diskussioner i både grupp och helklass
 • Praktiska uppgifter
 • Egenräkning i boken

Bedömningen grundas på din förmåga att...

 • använda och analysera grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda matematiska modeller för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • fomulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIK bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa problem (en uppgift utan att från början veta vilken metod man ska använda). Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken, samt värdera valda tillvägagångsätt.
 • Ma
Löser problemet med hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Löser problemet med viss hjälp t.ex. val av lämplig metod. Behöver hjälp med att förklara och förstå sambandet mellan vald metod och problemet.
Löser problemet genom att välja en metod och ett tillvägagångssätt som fungerar, men inte alltid den lämpligaste utifrån situationen. Förklarar de olika stegen och sambandet mellan vald metod och lösning.
Löser problement genom att välja mellan flera metoder/tillvägagångsätt Väljer det lämpligaste för problemsituationen. Förklarar lösningens olika steg och sambandet med vald metod, samt motiverar vald metod.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer med viss hjälp lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Använder lösningsmetoden med stöd av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Anpassar utifrån situationen/uppgiften.
Väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Anpassar på lämpligt sätt till sammanhanget.
KOMMUNICERA OCH ANVÄNDA BEGREPP
Kommunicera med hjälp av matematiska begrepp samt använda i skriftliga sammanhang.
 • Ma
Använder sällan det matematiska symbolspråket (t. ex. likhetstecken).
Använder det matematiska symbolspråket (t. ex. likhetstecken), men inte alltid på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang. Använder vardagsuttryck, t.ex. plussar, fyrkanter.
Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck. Använder det matematiska symbolspråket. (t.ex. likhetstecken)
Använder det matematiska språket och matematiska symboler på korrekt sätt i beräkningar (t.ex. likhetstecken, basytor, cirkel, area, formler).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: