Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Universum BIG BANG 7c vt17

Skapad 2017-05-18 11:05 i Torpskolan Lerum
Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
Grundskola 7 Fysik
Under detta område kommer du lära dig mer om rymden/universum. Hur uppstod det? Vad fanns innan? Vad säger Big Bang teorin? Hur stort är rymden? Vad finns i rymden? Vad är en stjärna, galax, planet m.m.?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Följande förmågor ska utvecklas
- du ska kunna söka och använda information till att skriva texter / presentationer
- du ska lära dig förstå och använda olika begrepp, att förklara och visa på samband
- du ska lära dig att resonera kring upptäckters betydelser Följande kunskaper ska utvecklas - du ska lära dig om universums uppbyggnad och utveckling- du ska lära dig om centrala naturvetenskapliga upptäckter resonera kring deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att präglas av: 

- genomgångar, instruderingsuppgifter och olika typer av texter
- diskussioner i helklass och i mindre grupper
- enskilda arbeten / grupparbeten utifrån begreppen nedan

- titta på filmer och bilder

- Göra en Stripdesign presentation av bigbang till jorden blir till

 

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Universums utveckling från Big Bang
 • Bevis för universums expansion, rödförskjutning, bakgrundsstrålning

 

 

Följande begrepp ingår i området:

asteroid, komet, meteor, meteorit, ljusår, stjärna, galax, geocentrisk världsbild, heliocentrisk världsbild, Big bang, nebulosa

Uppgifter

 • Din planet -faktatext gjord i svenska

 • Fysik, tankar om universum förr

 • Stripdesigner- Från BIG BANG till livets uppkomst på jorden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - Universum

E
C
A
Teorier och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda information och skapa texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: