Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa VT 2017

Skapad 2017-05-18 12:40 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den. Det kan vara bra att träna allsidigt och hitta en balans mellan träning-vila-mat. Den här perioden kommer du att få röra dig allsidigt och anpassa dina rörelser i olika konditions-och styrketräningsprogram. Du kommer också att få anpassa dina rörelser till musik och få lära dig hur man kan förebygga skador. Vi kommer att utföra olika racket- och bollsporter. samt jobba med de grovmotoriska grundformerna i olika lekar, spel och idrotter. Vi kommer också koncentrera oss en del på friluftsliv samt öva på våra simkunskaper.

Innehåll

Syfte-förmågor från kursplanen:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

 Mål för eleven

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • delta utifrån bästa förmåga
 • utveckla och fördjupa din rörelseförmåga och lust att röra dig
 • kunna anpassa dina rörelser efter aktivitet och miljö
 • känna till lekar och deras regler
 • följa regler och instruktioner
 • känna till enkla karttecken och kartors uppbyggnad
 • Du ska kunna orientera dig i närmiljö med hjälp av karta
 • Du ska kunna reflektera över din egna hälsa
 • Du ska kunna reflektera över syftet med uppvärmning

 • Du ska kunna samtala om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter

 • Du ska visa hänsyn och tänka säkerhetsmässigt i samband med aktiviteter inomhus samt utomhus
 • utvecklar intresset för att vara ute i naturen
 • utvecklar intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta i lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelser till musik och i danser
 • utveckla din förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • visa att du accepterar idrottens regler, fair-play samt övriga elevers olikheter
 • Utveckla dina grovmotoriska grundformer, som t. ex springa, hoppa, klättra
 • Utveckla din samarbetsförmåga
 • Känna till rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • sätta upp läger samt användning av gaskök i naturen
 • Du ska kunna simma 200m varav 50 m ryggsim
 • Du ska ha kännedom om livräddning
 • Du ska ha kännedom om isvett

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att
 • anpassa rörelser till aktiviteten
 • delta i lekar, spel och idrotter
 • anpassa och variera dina rörelser till musik.
 • kunna förebygga skador.
 • använda ord och begrepp i samtal om fysiska aktiviteter
 • genomföra grundmotoriska övningar
 • resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • förstå regler i lekar och spel och följa dem.
 • samarbeta med kompisar i olika situationer.
 • vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • visa din aktivitetsgrad i våra aktiviteter och då din vilja att göra ditt bästa
 • visa hänsyns vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • visa hänsyn och tänka säkerhetsmässigt i samband med idrottsundervisningen
 • frilufsliv- sätta upp läger samt handskas med stormkök
 • simma 200 meter var av 50 meter bröstsim 
 • Och kunskap om isvett
 • Och kunskap om livräddning

Undervisning - detta har vi arbeta med:


Detta har vi arbeta med:
 • olika lekar och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • Rörelser till musik
 • Dans i form av gruppövning där ni tränat på rytm i olika musikgenrer 
 • Kunna lära ut en dans till någon annan
 • Vi arbetar med olika samarbetsövningar
 • Vi avslutar varje lektion med att reflektera hur det gått
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm
 • Konditions- och styrkeövningar.
 • Ord och begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor,kroppsuppfattning och självbild.
 • isvett
 • livräddning- förlängdarm
 • friluftsliv-sätta upp läger samt handskas med stormkök
 • tränat på rygg samt bröstsim

Dokumentation


Bedömningen kommer att ske under lektionstid samt under gemensamma dagar så som lekdagen osv. Där kommer du att få redovisa din kunskapsutveckling genom:
 • Delta i olika rörelselekar och pröva på nya lekar/övningar
 • Samarbeta med dina klasskamrater och följa regler
 • Träna på att springa, hoppa, rulla, balansera, kasta, fånga med mera
 • Stationsövningar med olika redskap
 • Samtal kring god hälsa och livsstil
 • delta i lekar utomhus och inomhus
 • att i grupp komma på steg till olika musik generar samt att kunna instruera klasskamrater
 • Att redogöra för hur man kan förebygga skador.
 • Att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter, träningsformer, levnadsvanor och självbild.
 • Visa dina kunskaper om isvett samt livräddning
 • Visa dina simkunskaper s

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: