Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-05-18 14:05 i Östra Karups skola Båstad
Sverige under 1500-talet.
Grundskola 5 Historia
I detta arbetsområde får du lära dig mer om Sverige under 1500-talet.

Innehåll

 När arbetsområdet är slut ska du ha kunskaper kring följande områden:

- Stockholms blodbad (orsaker + konsekvenser)

- Gustav Vasa (hur han var och vad han gjorde)

- förändringar som Vasa gjorde (orsaker + konsekvenser)

- reformationen (orsaker + konsekvenser)

- hur Vasatiden har påverkat vår tid (spår av Vasatiden idag)

- anledningar till att historiska personer framställs på olika sätt (kunna ge exempel på personer)

- begrepp, t.ex. konsekvens, reformera, uppror, krönika, arvrike och förändring

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

- läsa i läroboken (s 105-109, 114-123, 126-129) och andra texter

- titta på film (SLI: Gustav Vasas liv del 1 & 2) och Youtube-klipp (Introduktion till Vasatiden)

- genomgång av läraren

- diskutera i helklass, halvklass och mindre grupper

- föra minnesanteckningar vid filmer, genomgångar och diskussioner (lösblad och GAFE)

- arbetsblad

Uppgifter

 • Vasatiden

 • Test på Vasatiden

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
Du behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på Vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på Vasatiden.
Du har goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på Vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på Vasatiden.
Orsaker och konsekvenser
Du behöver träna mer för att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av förändringar och händelser på Vasatiden.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om orsaker till och konsekvenser av förändringar och händelser på Vasatiden. Du nämner någon orsak och någon konsekvens.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av förändringar och händelser på Vasatiden. Du beskriver en orsak och en konsekvens. Du förklarar med hjälp av fakta om Vasatiden.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om orsaker till och konsekvenser av förändringar och händelser på Vasatiden. Du beskriver en orsak och flera konsekvenser. Du förklarar med hjälp av fakta om Vasatiden.
Påverkat vår tid
Du behöver träna mer för att kunna resonera om hur Vasatiden har påverkat vår tid.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om hur Vasatiden har påverkat vår tid. Du kan ge ett exempel.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om hur Vasatiden har påverkat vår tid. Du kan ge ett exempel och förklara det.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om hur Vasatiden har påverkat vår tid. Du kan ge fler exempel och förklara dem.
Olika framställningar
Du behöver träna mer för att kunna nämna en anledning till att personer framställs på olika sätt.
Du nämner en anledning till att personer framställs på olika sätt.
Du beskriver en anledning till att personer framställs på olika sätt. Du nämner ett historiskt exempel där det funnits olika framställningar.
Du beskriver en anledning till att personer framställs på olika sätt. Du beskriver ett historiskt exempel där det funnits olika framställningar och förklarar hur eller varför de skiljer sig åt.
Begrepp
Du behöver träna mer för att förstå och kunna använda begrepp.
Du förstår och använder något enstaka begrepp.
Du förstår och använder några begrepp.
Du förstår och använder flera begrepp på ett naturligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: