Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pengar åk 1

Skapad 2017-05-18 15:29 i Tegelbruksskolan Falun
Pedagogisk planering i matematik. Temat är Pengar och det har vi jobbat med i några veckor under vårterminen -17.
Grundskola 1 – 2 Matematik
Vad är egentligen pengar? Hur mycket kostar saker egentligen?

Innehåll

Målet med undervisningen

Målen med undervisningen är att:

 • du får förståelse för hur mycket olika saker runt omkring dig kostar och hur man får/tjänar pengar.
 • du får möjlighet att arbeta kreativt och utforskande med olika lösningar

Varför ska vi jobba med pengar?

Syftet med temaarbetet kan läsas här nedan. Syftena är tagna ur Lgr 11.

Centralt innehåll

Här beskriver vi vad undervisningen bygger på.

Det här ska du få undervisning om:

 • hur mycket saker och ting är värda.
 • hur mycket sedlarna och mynten är värda i Sverige.

 

Så här kommer vi att arbeta

-du kommer att planera och leka affär.

-du kommer att få undervisning om pengarnas värde och lära dig begrepp som: växla, valuta, mynt och sedlar.

-du kommer att få lösa olika matematiska pengaproblem i grupp.

-du ska vara med att planera och genomföra en lektion som handlar om affärer.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Detta ska bedömas:

  • din förtrogenhet med mynten och sedlarna i Sverige.
  • din förmåga att samarbeta ihop med andra.
  • din förmåga att koppla ihop dina kunskaper mot verkligheten.

 

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom muntlig redovisning, enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: