Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arv, gener och DNA

Skapad 2017-05-18 16:05 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 8 Biologi
Hur kan det få plats ca 3 meter DNA strängar i varje cell i kroppen? Nu ska vi arbeta vidare med kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Innehåll

ÅR 9 ”Gener, arv och bioteknik

 

 

Du ska fortsätta i ditt Credo och lägga in de uppgifter vi jobbar med som handlar om arv, gener eller bioteknik.

 

 

uppgifter som ska ingå:

1. argument om GMO eller Stamceller eller Kloning

2. kluring om hur olika egenskaper kan ärvas

3. en tänkt händelse där du i framtiden kan tänka dig använda dig av någon genteknik¨¨

frågorna VAD? HUR? och VARFÖR?

 

Det finns många länkar om kroppen och celler:

Mycket fakta finns på vårdguiden: http://www.1177.se

Celler och levande organismer: https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

 

Länkar om gener:

Kodknäckarna: http://urskola.se/Produkter/191820-Nobels-hojdare-Kodknackarna

Celler och levande organismer: https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

Genetik för nybörjare: https://www.youtube.com/watch?v=rUaVMZFsX8E

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: