Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och statistik

Skapad 2017-05-18 22:53 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Matematik
Hur förminskar eller förstorar man en enkel bild? Hur gör du för att mäta och uppskatta längder? Vad är en rät vinkel och var kan du hitta en i vår vardag? Vi repeterar hur man beräknar omkrets och area. Vi kommer också arbeta med olika enheter och att omvandla dem, till exempel 1 km = 1 000 m.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda begrepp
 • lösa enkla rutinuppgifter inom geometri och statistik, till exempel beräkna area och skapa enkla diagram
 • samtala om och redovisa dina beräkningar

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • använda matematiska begrepp som romb, triangel, omkrets, area, diagram och skala i samtal och i texter
 • lösa enkla rutinuppgifter inom geometri och statistik
 • beskriva och redovisa dina beräkningar av enkla figurers omkrets och area

Jag bedömer detta genom att:

 • observera dig klassrumsdiskussioner
 • lyssna när du redovisar
 • läsa igenom dina redovisningar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • spela spel
 • diskutera, beskriva och jämföra olika matematiska objekt
 • förstora och förminska enkla bilder
 • genomföra enkla undersökningar
 • läsa av och konstruera tabeller och diagram
 • arbeta praktiskt, digitalt, skriftligt och muntligt
 • arbeta gruppvis och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: