Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rummet vt 17

Skapad 2017-05-19 08:35 i Torpskolan Lerum
Ett ämnesövergripande projekt där eleverna ska planera, rita och bygga ett eget rum
Grundskola 6 Matematik Teknik
Du ska nu få arbeta med och fördjupa dig i ämnet teknik. Vi ska arbeta med projektet "Tekniken nära dig".

Innehåll

Centralt innehåll

Metod och genomförande

Arbetet med rummet är indelat i tre delar.

Del 1

Du skall göra en ritning över ditt rum eller något rum hemma hos dig. Du skall använda dig av lämplig skala.Möbler, dörrar och fönster skall vara inritade.

Del 2

Tillsammans i grupp skall du bygga en modell av någon i gruppens rum. Ni använder av kartong, tyg, träpinnar, sugrör, textil och annat lämpligt material när ni bygger rummet. Det går bra att ta med sig material hemifrån exempelvis tapeter.

 

Del 3

Skriv om en teknisk pryl i hemmet. Beskriv hur den fungerar och hur den har utvecklats. Berätta även vilken betydelse din pryl har haft för individer och kanske till och med för hela samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Rummet ht 2014

Rubrik 1

E
C
A
Ideér och metod
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocesser
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: