Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - mattespanarna 5B

Skapad 2017-05-19 08:45 i Sollebrunns skola Alingsås
"Mattespanarna 5B kapitel 3 - Geometri"
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 3 som berör GEOMETRI

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

se nedan 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

se nedan

Centralt innehåll

Geometri

Bedömning

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • beräkna arean av en triangel, både utifrån en bild och utifrån en text.
 • förstå och förklara metoden för att beräkna triangelns area.
 • definiera, bestämma och namnge olika typer av trianglar.
 • förklara begreppet vinklar.
 • mäta och bestämma olika vinklar.
 • förklara och använda begreppet vinkelsumma, både i bild och text.
 • lösa problem och värdera valda strategier.
 • föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel och lekar.
 • Använda oss av dator och Ipad.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder begrepp om vinklar och vinklars utseende.
Eleven känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och kan använda dem för att beskriva vinklar. Eleven känner till begreppet vinkelsumma och kan använda det.
Eleven beskriver innebörden av begreppet rät, spetsig och trubbig vinkel.
Eleven använder vinkelsummor för att beräkna okända vinklar.
Eleven förstår begreppet likformighet.
Eleven känner till begreppet likformighet och kan avgöra om trianglar är likformiga.
Eleven bedömer om även andra figurer såsom rektanglar är likformiga. Eleven kan använda detta i enklare situationer.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven beräknar arean av en triangel.
Eleven beräknar arean av en triangel, även där man måste mäta höjden.
Eleven beräknar arean av en triangel där höjden även ligger utanför triangeln.
Eleven använder formeln för areaberäkning för en triangel genom att t.ex. räkna ut höjden eller rita en triangel med en given area.
Eleven kan mäta och uppskatta vinklar.
Eleven uppskattar och mäter vinklar med enkla hjälpmedel.
Eleven mäter och gör beräkningar och uppskattar vinklar i andra sammanhang, t.ex. när vinklarna är större än 180 grader.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: