Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kap 8-10

Skapad 2017-05-19 08:58 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 5 Matematik
Nu ska du få arbeta med kapitlen Procent, Decimaltal och Geometri.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet utvecklar du dina förmågor i att:

Kapitel 8 Procent

 • en hel är 100%, en halv 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex två halsdukar och tre mössor

Kapitel 9 Decimaltal

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Kapitel 10 Geometri

 • veta att en rät vinkel är 90⁰, en spetsig vinkel mindre än  90⁰ och en trubbig vinkel större än  90⁰
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder     

      

   

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen. Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken. Vi kommer också att repetera och då använda oss av de små whiteboard tavlorna. Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med. Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Vi kommer att bedöma dina förmågor under lektionerna samt vid provtillfället.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: