Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, luft och vatten

Skapad 2017-05-19 11:36 i Slöingeskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Kemi
Vatten och luft är ämnen som vi möter varje dag. Men vad är det egentligen? Hur fungerar de och har de egentligen någon betydelse för oss människor?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska kunna

 • berätta om egenskaper hos luft och vatten
 • berätta om hur luft och vatten är uppbyggda
 • förklara och använda begrepp (atom, molekyl, fast form, gasform, flytande form, ytspänning, kretslopp, lufttryck)
 • använda dina kunskaper i ett resonemang

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • berätta om vilka egenskaper luft och vatten har
 • berätta om hur luft och vatten är uppbyggda
 • använda begrepp (atom, molekyl, fast form, gasform, flytande form, ytspänning, kretslopp, lufttryck)
 • resonera kring luft och vattens egenskaper samt dess betydelse.

Undervisning och arbetsformer

Följande arbetssätt kommer vi att:

För att inhämta fakta, förklara begrepp:

 • Ha genomgångar med bildspel
 • Göra undersökningar och dokumentera
 • Titta på faktafilmer
 • Arbeta med faktablad
 • Arbeta med lappar med begrepp att förklara

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: