Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bygg sten sture

Skapad 2017-05-19 12:37 i Sten Stures förskola Uppsala kommunala förskolor
I förskolans läroplan står det "de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" I denna planering har vi utgått ifrån barnens intressen och behov som framgått i intervjuer, observationer samt överenskommelser gjorda i samspel med barnets vårdnadshavare.
Förskola
Vi har sett att barnen intresserar sig för bygg och konstruktion. De bygger med duplo, kaplastavar, tågbana. Även bilar finns med i det som de bygger. Genom detta intresse kommer vi att arbeta med att fördjupa barnens matematiska förmågor samt deras förståelse för teknik.

Innehåll

Mål (Det här ska vi ge barnen möjlighet att utveckla inom fokusområdet max 4 mål)

Tryck på knappen "koppla" för att välja mål ur läroplanen.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när målen är uppnådda, minst 1 målkriterie för varje mål)

 • Vi kan höra att barnen samtalar och reflekterar om antal, längd och jämför längd och höjd
 • Vi ser att deras byggen utvecklas från tex att bygga på längden till att bygga på höjden.
 • Vi kan se att barnen konstruerar något utifrån en tanke/ide

Aktiviteter (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vi ska ha bygg och konstruktions grupper 2 st med max 4 barn/grupp onsdag och fredag.
 • Vi ska se observera och se vad barnen gör, utifrån detta planerar vi vidare
 • Vi samtalar med barnen om antal, former, färger, längd, höjd och vi jämför tillsammans.
 • Vi bygger något tillsammans med barnen efter enkel beskrivning.

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Vi behöver en tunnel till vårt briotåg
 • Vi sätter upp enkla beskrivningar på vad man kan bygga med kapla, duplo, tågbana
 • Vi sätter upp bilder på former i grundfärgerna

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen?

 • Vi fotar ett nuläge, hur de bygger just nu och sätter upp på väggen
 • Vid varje tillfälle som gruppen träffas avsätts tid att titta tillsammans på de bilder som fotats
 • Barnens kommentarer skrivs ner och bild sätts upp på väggen

Ansvarsfördelning (vem/vilka ansvarar för vad? När ska det vara klart?)

Aktiviteter

Carina onsdagar kl 9:15-

Susanne fredagar kl 9:15

Miljö

Carina sätter upp former i bygghörna

Susanne gör enkla konstruktions beskrivningar och sätter upp

Dokumentation

Vi ansvarar för våra grupper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: