Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sköldpaddan

Skapad 2017-05-19 12:39 i Sten Stures förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi arbetar med tema sköldpaddan. Vårt mål är att alla barn på Sköldpaddan ska känna trygghet och glädje och att vi tillsammans skapar en verksamhet där barnen känner sig stimulerade att utveckla sin förmåga till samspel.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med tema sköldpaddan. Vårt mål är  att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger med vår miljö, våra rutiner och med det som finns att leka med. När barnen känner sig trygga med vår grundverksamheten vill vi utveckla barnens förmåga till samspel. vi vill att barnen ska vara trygga, och respektera varandra med hänsyn till läroplanens värdegrund. 

När planerar vår verksamhet kommer barnens intressen och behov att ligga som grund för våra aktiviteter. Vi kommer att arbeta både med barnens som helgrupp och  i mindre grupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: