Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk: franska

Skapad 2017-05-19 12:39 i Västerskolan 8-9 Uddevalla
LPP för moderna språk: spanska / tyska/ franska gäller höst- och vårtermin
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Det här är en sammanställning av de kunskapskrav vi har jobbat med under terminen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att jag utvecklar min förmåga att...............

 • - reflektera över och ta ansvar för min språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min inlärning.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.
 • - läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift

Dessa förmågor tränar vi genom att..........

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala franska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Lyssna på talad franska.
 • Läsa olika texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Ordkunskap
 • Realia
 • Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter vi har övat under föregående år
 • Grammatik

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att förstå franska i tydligt tal.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk franska

Spanska/Franska/Tyska

E
D
C
B
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: