Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - människokroppen år 4

Skapad 2017-05-19 12:47 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Människokroppen är en häftig maskin med många olika funktioner. Under första halvan av vårterminen ska vi lära oss mer om kroppen och hur olika organ i kroppen fungerar. På bilden ser du hur matspjälkningssystemet ser ut, dvs matens väg genom kroppen. Det och mycket mer kommer du att få lära dig mer om.

Innehåll

Innehåll

Nu ska vi lära oss mycket om kroppen och dess organ. 
Genom olika arbetssätt kommer vi lära oss mer om:

 • Vad våra inre organ heter, var de sitter och hur de samverkar
 • Andningssystemet (lungorna)
 • Blodomloppet (hjärtat)
 • Om matens väg genom kroppen dvs matspjälkningen (magsäck, tarmar)
 • Kroppens reningsverk (njurar, lever, urinblåsa)
 • Kroppens stomme (skelettet)
 • Hälsa och sjukdomar och vikten av att äta bra kost.

 

Arbetssätt

Del 2. Film, genomgångar och tävlingar
Diskutera om de olika organen och dess samverkan genom att titta på filmer, läsa texter, ha genomgångar samt arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. Dessutom kommer vi att på ett lustfyllt sätt lära oss mer om människokroppen genom olika spel och tävlingar (kahoot).

Del 3. Kontinuerlig kunskapsöversikt
Digitala quizz (Kahoot) ger en bild av elevernas kunskap vilket lägger grunden för vidare arbete och ev repetition. Denna kontinuerliga kunskapsöversikt ska fungera som en väckarklocka för både lärare och elever och underlätta den kontinuerliga planeringen. 

Del 4. Presentera kunskap för din klasskamrater
När vi arbetar med kroppen ska ni, i grupper om tre personer, fördjupa er i en del av systemet och ta reda på vad som händer där. Sedan ska ni redovisa muntligt inför resten av klassen.

Del 5. Fördjupning av ett organsystem eller hälsoaspekt
Fördjupa dig om önskat organsystem. Du ska skriva en kort text om en sjukdom eller ett hälsotillstånd. I texten ska beskriva vad sjukdomen/hälsotillståndet innebär och hur kroppen och kroppens organ påverkas av sjukdomen/hälsotillståndet. Du skriver din text på Driven och får kontinuerlig återkoppling av läraren. 

Bedömning

Du ska kunna:
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur människokroppen fungerar och hur organen samverkar.
- genomföra systematiska undersökningar i biologi

Du får möjlighet att kontrollera dina kunskaper om människokroppen genom olika quiz. Repetera ev. luckor genom film och genomgångar.

Du bedöms genom:

- samtal och diskussioner
- texten av fördjupningsarbetet
- Socrative-quiz
- teoretiska och laborativa uppgifter  

 

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I deras fakta- och arbetshäfte/pärm
- Med digitala redskap - Class room

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentera
Dokumentering av undersökningar
Alla rubriker finns inte med. Strukturen är inte helt tydlig. Utförandet är kortfattat beskrivit. Tabell saknas men resultatet finns med på annat sätt.
Någon (en) rubrik saknas. Strukturen är ganska tydlig men rapporten är inte välutvecklad (utförandet och slutsatsen är inte utförligt beskriven). Tabell och förklaring av resultatet finns med.
Alla rubriker finns med. Utförande, resultat, felkällor (hur kunde man gjort så att ert resultat blivit ännu mer exakt) och slutsats är utförligt beskrivna med egna ord. Resultatet är dokumenterat med både tabell och en förklaring av tabellen.
Planera
Fältstudier & undersökningar Frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering. Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, bidrar du (hjälper en kompis) att göra en planering som går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering. Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, gör du en tydlig planering som vem som helst ska kunna göra på ungefär samma sätt.
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering. Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, gör du en så tydlig planering att vem som helst ska kunna göra på exakt samma sätt.
Genomföra
Använda utrustning
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning som oftast fungerar, men inte alltid är det smartaste valet. Du använder allt material på ett säkert sätt.
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning som passar bra till försöket. Du använder allt material på ett säkert sätt.
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning på ett effektivt (smart & snabbt) sätt. Du använder allt material på ett säkert sätt.

Bi
Samband i människokroppen (text om sjukdom/hälsa)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband i människokroppen
Du skriver om en sjukdom eller något om hälsa och beskriver hur detta påverkar människokroppen. Din text är kortfattad och något i din text är kopplat till fakta. Du resonerar endast i ett led (beskriver endast hur ett organ eller en del i kroppen påverkas).
Du skriver om en sjukdom eller något om hälsa och beskriver hur detta påverkar människokroppen. Din text är skriven med egna ord och stora delar av din text är kopplad till fakta. Du resonerar i två led (beskriver hur ett organ påverkas och hur det i sin tur kan påverka ett annat organ eller del i kroppen).
Du skriver om en sjukdom eller något om hälsa och beskriver hur detta påverkar människokroppen. Din text är välskriven och du använder egna ord. Hela din text är kopplad till fakta. Du resonerar i tre led. (beskriver hur ett organ påverkas och hur det i sin tur kan påverka ett annat organ och hur det i sin tur kan påverka hela kroppen).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: