Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 Spanska Vale 9 kapitel 4-7+13 skriva- förbättra

Skapad 2017-05-19 13:32 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Vale 9, kap 4-7

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i  skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer, vad dy tycker och tänker om olika saker.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva, lyssna och läsa.

Genomförande

Lära dig att uttrycka din åsikt på spanska.

lära dig att berätta om vad du vill göra i framtiden.

Lära dig diftongerade verb av typen cerrar/ie/ och poder /ue/.

Säga alla former av reflexiva verb- lavarse mfl

Berätta vad du gör på morgonen.

Kunna oregelbundna preteritum-ir, ser och estar

kunna lite fakta om Centralamerika

kunna berätta lite om cervantes och hans romanfigur Don Quijote

Säga orden i kapitel 4-7

Lära dig att arbeta med och förstå de hörövningar som du genomför.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov när vi har avslutat arbetsområdet kapitel 4, 5, 7. Du kommer även att få visa att du förstår talad och skriven spanska i form av hör- och läsförståelsetester.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven spanska.

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på spanska i skrift.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör få grammatiska- och ordvalsfel, och de påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
Bearbeta och förbättra sig
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra många förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra många förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: