👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag språk och matematik

Skapad 2017-05-19 13:38 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Barnens stora intresse för bokstäver och siffror var helt avgörande för detta val av tema.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi hittade ett metodmaterial, Uppdrag språk och matematik som utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/16, som passade mycket väl in på barnens intresse.

Som en röd tråd genom boken går berättelsen om älvan Tindra och jätten Jalle som planerar för ett dunderkalas i Djupa skogen.

Boken är indelad i fyra kapitel som alla startar med högläsning i storgrupp.

Här ska vi fundera och diskutera om olika ords och begrepps betydelse, utveckla ordförråd och matematiska begrepp. Diskutera egna erfarenheter och dra slutsatser.

 Vi ska läsa, skriva, samtala, skapa och praktisera matematik.

Vi ska ramsa, rimma, prata motsatser, rita skattkartor, måla, konstruera, dansa, leta former, göra diagram, utföra uppdrag enligt uppdragskort…..

Avdelningen kommer att fyllas med alla sorters dokumentation, teckningar, texter, konstverk gjorda i par, i grupp eller enskilt….

Vi ska ha kul och låta kreativiteten flöda.

 

 

Litteratur

Uppdrag språk och matematik- metodmaterial som utgår från högläsning.

Natur och kultur

Elisabeth Berg

Ulla Hägglund

Pär Sahlin

 

Hur har det gått/ hur blev det?

Normer och värden

Barnen har samarbetat i små och större grupper och diskuterat om likheter, olikheter, rättvisa,orättvisor, att dela med sig, att vara omtänksam och känslor.

Analys

Barn och personal tyckte att arbetet var väldigt engagerande, roligt och spännande. Uppdragen var varierande och olika svåra och gick att anpassa efter barnens åldrar och förmågor.

Åtgärder

Vi ska  skapa en bra och rolig grund, ett system, att bygga våra pedagogiska planeringar runt. Med ram och mittpunkt.

Utveckling och lärande

I matematiken har vi träffat på t.ex tiokompisar,geometriska figurer, antal, par,problemlösning, hälften,dubbelt, lika med.

 

I språk t.ex TAKK,skriva, berätta, högläsning, problemlösning, uttryckt egna tankar, begrepp,rimmat,diagram

lyssna,symboler

Nyfikenhet, lust att lära mera

I skapande t.ex, bygga, konstruera, olika material, färg o form

 

Analys

Eftersom materialet var så inspirerande var det lätt att få med många mål ur läroplanen.

 

Utvärdering

Detta är ett material som vi kommer att återkomma till i en barngrupp lite längre fram.

Barns inflytande

Detta tema valde vi efter barnens stora intresse för bokstäver och siffror.

Vi har tränat demokratiska principer t,ex röstat vilken mat som skulle serveras på festen.

 

Analys

Barngruppen är van vid demokratiska principer, men med resultat som oftast gäller dom själva.Men här var vi inne i en fiktiv värld där resultatet av demokratin inte gynnade dom själv utan dom fick sätta sig in i någons annans sätt att se och utefter det göra ett val.

 

Förskola och hem

 

Dokumentation och barnens alster har hela tiden presenterats på väggar och bord. Barnen har gärna berättat för föräldrar vid hämtningar.

Vi har dokumenterat mycket via Unikum.

 

Analys

 

Föräldrar har visat stort intresse för vad barnen gjort  och följer arbetet både på  avdelningen och på Unikum

 

Vi har haft väldigt kul och låtit kreativiteten flöda!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

,