Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Boken" - ett skrivprojekt

Skapad 2017-05-19 13:49 i Njupkärrs skola Tyresö
Skrivprojekt kring boken "Rött hjärta, blå fjäril" av Annika Thor.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Dikter. Berättelser. Låt fantasin flöda för nu ska vi skriva!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att:

 • kunna skriva olika sorters texter.
 • använda rätt sorts ord och begrepp till de olika texterna.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • skriva en text med personbeskrivningar.
 • skriva en text med miljöbeskrivningar.
 • skriva berättelse med tydligt handling och där alla delarna finns med.
 • skriva brev med datum, hälsningsfras, början, mitt, slut samt avskedsfras.
 • skriva olika typer av dikter.


Bedömning:

Dina texter bedöms under skrivprojektet.

Undervisning och arbetsformer

Projekt BOKEN

Vi  läser högt i BOKEN (titel och författare hemlighålls än så länge). Efter ett antal lästa sidor kommer en skrivuppgift. Dennas planeras, skrivs och renskrivs innan vi åter läser i BOKEN.
I slutet av projektet sammanställs alla texter och bilder till ett häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Tyresö "Svenska som andraspråk" år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelningar

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Kombinera text & estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: