Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och karta Idalaskolan åk 2

Skapad 2017-05-19 13:51 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde om trafiksäkerhet.
Grundskola 1 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med trafiken och vår närmiljö. Nyckel ord: trafik, skyltar, fordon, trafikanter, trottoar, övergångställe, trafikljus, regler, cykel, hjälm, gående, väderstreck, karta, land, landskap, kommun, samhälle.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna kommer att lära sig om trafiksäkerhet genom diskussioner, filmer, eget arbete och grupparbete.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi arbetar mot ovanstående kunskapskrav under arbetsområdet. Läraren kommer att göra bedömningar under arbetets gång. Dessa bedömningar syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper. I slutet av arbetsområdet gör läraren en slutbedömning.

Du ska:

 • veta vilken sida av vägen man går eller cyklar på.
 • känna till sin skolväg och kunna beskriva den muntligt.
 • känna till några vanliga trafikmärken.
 • veta hur en reflex fungerar och fördelarna med att använda en.
 • veta hur en cykelhjälm fungerar och fördelarna med att använda en.
 • veta hur man säkert tar sig över ett övergångställe, att man tittar vänster, höger och vänster igen.
 • veta att en karta är en förminskad bild av verkligheten.
 • kunna använda enkla kartor och följa dem.
 • känna till de fyra vädersträcken.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  Sh   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: