Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 vt-17 Getinge B&C

Skapad 2017-05-19 14:02 i Getingeskolan Halmstad
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Innehåll

Världsreligionerna

Judendom, Islam, Hinduism, Buddhismen


Vad kommer vi arbeta med?

 • Religionernas historia, högtider, traditioner, gudar, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp

 

 

Undervisning / Arbetssätt

Under arbetsområdet så kommer vi att diskutera tillsammans, se på filmer och varje elev kommer att få göra en kort skriftlig sammanfattning av religionerna. .

Vi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser
 • att visa faktakunskaper om världsreligonerna
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp
 • visa på hur religion påverkar människors vardagsliv

 

Vi kommer att ha två test på området. Ett efter att vi läst Buddhism och Hinduism och ett efter att vi läst Islam och Judendom. Jag bedömer att det första testet kommer vara i slutet på april. Jag återkommer med datum samt tydliga mål och sidor som man kan läsa på.

Uppgifter

 • Frågor att träna på inför prov

 • Om islam

 • Om islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris Religion vt 2017

E
C
A
Kunskaper
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har kunskaper om några av världsreligionernas historia, heliga platser, gudar, högtider och regler.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas historia, heliga platser, gudar, högtider och regler.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas historia, heliga platser, gudar, högtider och regler.
Jämföra och argumentera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan på ett enkelt sätt jämföra de olika religionerna. Du kan se såväl likheter som skillnader och föra ett enkelt resonemang. Du ska också på ett enkelt sätt argumentera för din sak.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra de olika religionerna. Du kan se såväl likheter som skillnader och föra ett utvecklat resonemang kring detta. Du kan också argumentera för din sak
Du kan på ett välutvecklat sätt jämföra de olika religionerna. Du kan se såväl likheter som skillnader och föra ett välutvecklat resonemang kring detta. Du kan argumentera för din sak med stöd av flera argument för din sak.
Diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Du kan på ett enkelt sätt ställa frågor till en religiös person.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Du kan ställa relevanta frågor till en religiös person.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Du kan ställa relevanta frågor till en religiös person.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: