Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Kretsar kring el

Skapad 2017-05-19 14:08 i Apalbyskolan Västerås Stad
Kretsar kring el utifrån NTA-lådan
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Koppling till Läroplanen

Undervisning

Hur vi ska arbeta.

Vi kommer att:

Diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Att undersöka hur man får en lampa att lysa.
Att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.

Du kommer att:

Få skriva hypoteser (vad du tror), genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
Få träna på att använda begrepp inom området, t.ex. sluten krets, ledare och isolator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris NTA - kretsar kring el

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Formulera hypoteser
Du kan ställa hypoteser innan du genomför en undersökning.
Genomföra en undersökning
Du kan planera och genomföra en undersökning genom att välja ut och använda lämpligt material.
Att dokumentera
Du kan dokumentera resultatet av din undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: