Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2018-2019 år 4-9 i Genarps skola

Skapad 2017-05-19 15:08 i Genarps skola 4-6 Papperskorgen
På idrotten varvar vi teori och praktik.
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Teori och praktik

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet idrott & hälsa:

 • att kunna hålla i ett uppvärmningspass eller aktivitet.

 •  att veta varför man har uppvärmning.

 • att veta hur man lyfter rätt vid tunga lyft och varför man ska lyfta rätt.

 • att veta hur man gör hjärt- och lungräddning.

 • ha kunskap om hur olika bollsporter och idrottsövningar går till.

 • att kunna röra sig till musik och kunna följa takten någorlunda.

 • att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

 • att kunna ta sig upp ur en isvak och att livrädda med hjälp av en livboj.

 •  

  I UNDERVISNINGEN KOMMER VI ATT:

 • lära oss regler för olika lekar och bollsporter

 • ha teori om uppvärmning,tunga lyft-och lungräddning m.m

 • prova olika bollsporter,gymnastik,dans m.m

 • prova att hålla i egen uppvärmning eller aktivitet.

 • ha simundervisning

 • orientering

 • under varje lektion kommer vi att diskutera/utvärdera lektionens:uppvärmning,genomförande,säkerhet,koppla övningen till hälsoaspekt.

 •  

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • kunna simma 200 meter utan att stanna, varav 50 meter rygg.

 • delta aktivt i olika lekar, bollspel och dans.

 • kunna bidra med resonemang om uppvärmning, hur man lyfter rätt m.m. för att förebygga skador.

 • kan berätta hur man agerar i olika nödsituationer.

 • kan ge exempel på några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler kring idrott och hälsa.

 • kunna orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

 • planera,genomföra och utvärdera en egen aktivitet.Varpå läraren kommer att ha en enskild diskussion med alla grupper om genomförandet.

Du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt på idrottslektionerna.

 • simmar 200 meter varav 50 meter rygg.

 • deltar på livräddningslektionerna.

 • deltar i diskussioner kring uppvärmning och skadorrisk.

 • använder karta och andra hjälpmedel för att orientera dig.

 •  

ÅRSPLANERING IDROTT OCH HÄLSA 2018-2019 4-9

 

VECKA 34-35 SIMNING

-att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim

-att kunna ta sig upp ur en isvak och att livrädda med hjälp av en livboj(teori,praktik och video)

 

VECKA 36-43

-under de har veckorna(37-43) arbetar vi intensivt med kondition och styrketräning(cirkelträning) samt orientering,och under lektionerna diskuterar vi varför vi haft de olika aktiviteten.Vi kommer att springa en Minimaraton.Vi kommer även att vara såväl ute som inne under terminen.Teori kommer att varvas med praktik och orientering och kartläsning kommer att genomföras i slutet av vecka 43.Innan genomförandet av orientering kommer vi att ha teoripass om orientering och kartläsning som sedan ska användas under olika övningar.

 

VECKA 44-LOV

 

VECKA 45-50 Komplexa rörelser i lekar,spel och idrotter inomhus

-under 6 veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet:basket,handboll,fotboll,innebandy,volleyboll,badminton,tennis,pingis och lekar-teori/praktik.Du kommer att få möjlighet att utveckla kunskaper om balans,koordination,styrka,motorik,kroppskontroll,kroppsuppfattning och speluppfattning.

-ha teori om uppvärmning

-prova olika bollsporter

-lära oss regler för olika lekar och bollsporter

-rörelseövningar i kombination med olika gymnastikredskap

-planera,genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter i smågrupper

 

VECKA 3-7 vi kommer att ha teori om hälsa och livstil

-prata om olika faktorer som påverkar din hälsa positiv och negativ

-kunna beskriva hur du kan förebygga skador

-vi kommer att se på filmer,arbeta och diskutera kring vår hälsa och hur man förebygg(de fem filmerna heter:Livsstil och levnadsvanor,Din träning,Din kost,den komplexa maten,Din prestation,Nej till doping!Hur lurad vill du bli)

 

VECKA 8-LOV

 

VECKA 9-15 AEROBICS,DANS OCH RYTMIK

-i detta arbetsområde kommer du få möjligheten att tillsammans med dina klasskamrater skapa att egen program

-utveckla er förmåga att röra er i takt till musik,utveckla er samarbetsförmåga,utvecla rörelseglädje

 

VECKA 16-PÅSK

 

VECKA 17-22 UTOMHUSPERIOD(ARBETAR VI INOM FÖLJANDE OMRÅDEN)

-KONDITIONSTRÄNING(LÖPNING)

-LEKAR(FLAGA;BRÄNNBOLL)

-FRIIDROTT(60 M;100 M;LÄNGDHOPP;STARTA KULA;1000 M;HÖJDHOPP)

-ORIENTERINGSDAG(RISEN)

-TEORI-IDROTTSSKADOR

-UPPGGIFTER

1.HUR KAN DU FÖREBYGGA SKADOR

2.VAD ÄR RÄTT ARBETSSTÄLLNING VID SITTANDE ARBETE?

3.NÄMN TRE VANLIGA MJUKDELSFÖRKLARA HUR DE KAN UPPSTÅ

4.VAD SKA DU GÖRA OM NÅGON FÅR EN HUVUDSKADA

5.FÖRKLARA HUR DU TAR HAND OM EN SKADA ENLIGT PRICE METOD(INNAN UPPGIFTER KOMMER VI ATT HA TEORIPASS OM IDROTTSSKADOR)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa - Matris

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Lek och spel
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rytmik och dans
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Planera och sätta upp mål
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Kost och hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: