👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 17

Skapad 2017-05-21 07:49 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

Planering svenska vt 17

Vecka

tid

innehåll

Centralt innehåll

35

 

Inled arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas”

Skriva brev-hur gör man

Skriv brev om dina förväntningar över terminen och att få betyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
36

 

arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas” läsa och diskutera frågor från lektion.se

Forts argumenterande text. Inled med en genomgång av argumenterande text. lektion.se linn pålsson

Börja arbeta med argumenterande text utgå från lektion.se linn pålsson.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
37

 

arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas”läsa och diskutera frågor

Argumenterande text bli klar.

Kamratbedöm argumenterande text.

 

38

 

arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas”läsa och diskutera frågor

Starta upp arbetet med instruerande text. Genomgång lektion.se linn pålsson

Ge ut uppgiften till instruernade text

Arbeta med instruktionstexten.

Kamratbedöm texten

 

39

 

arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas”läsa och diskutera frågor

Inled arbetet med artikel

se filmen https://www.youtube.com/watch?v=V4LIQ3khQgU

ge förslag på olika nyheter att skriva om

Börja med att göra en tankekarta, skriva

skriv artikel

 

40

 

arbetet med boken: “pojken i randig pyjamas”läsa och diskutera frågor

forts skriv artikel

kamratbedöm artikel

Inled arbetet med att skriva krönika

https://www.youtube.com/watch?v=iaH3IWeIXPU

https://www.youtube.com/watch?v=yNm6LC6T7JU

Repetera på tavlan vad en krönika är.

Inled skrivandet med en krönika 

41

 

Se filmen” pojken i randig pyjamas”

Forts skriva krönika

kamratbedöm krönika

 

42

 

Inled arbetet med att skriva en novell.

https://www.youtube.com/watch?v=n65-mQQ6yXA

Repetera på tavlan vad en novell är.

Börja arbetet med att skriva en novell.

 

43

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

forts skriva på novell

kamrat bedöm novell

inled arbetet med att skriva en recension https://www.youtube.com/watch?v=4WiIGU7ri7Q

Skriva en recension på pojken i randig pyjamas.

 

44

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

LOV     LOV    LOV

 

45

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

Arbeta klart med recension

Repetera olika skrivtyper

https://www.youtube.com/watch?v=FX5oISwc66w

Välj någon att skriva om-avslutande på skriva tema.

 

46

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

Arbeta med VÖL-muntlig presentation

Läsförståelse-lektion.se

Hur tar man sig an en läsförståelse text

https://www.youtube.com/watch?v=fevx7auiYug

 

47

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

Arbeta med VÖL

Läsförståelse-bedömningsportalen

 

48

 

Arbeta med VÖL

 

49

mån 0830-10

tis 0915-10

tis 1245-1330

ons 1345-1430

fre 1245-133

Redovisa VÖL

Läsförståelse-bok

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska ht 17

Svenska

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Brev
Att skriva brev med inledande fras och avslutning
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet Kan skriva ett kort brev med inledning och avslutning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Kan skriva ett längre brev med inledning och ett tydligt innehåll om vad man vill berätta. Även en korrekt avslutning
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Kan skriva ett längre brev med inledning och ett tydligt innehåll om vad man vill berätta reflekterar över det man skriver och använder ett varierat ordförråd. Även en korrekt avslutning
Argumenterande text
Att skriva en argumenterande text på ett korrekt sätt
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp Kan skriva en argumenterande text med något argument för eller emot det du valt att skriva om.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Kan skriva en argumenterande text med något argument för eller emot det du valt att skriva om..
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Kan skriva en argumenterande text med 3 argument för eller emot det du valt att skriva om. Du använder dig också av begrepp kopplat till det du skriver om i din argumenterande text
Instruerande text
Att skriva en instruerande text som beskriver något som ska följas.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet Att kunna skriva en kort instruktion som går att följa.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Att kunna skriva en längre instruktion som ganska lätt går att följa.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Att kunna skriva en längre instruktion som lätt går att följa och där begrepp kopplade till den instruerande texten finns med
Artikel
Att skriva en artikel med rubrik,brödtext,bild
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet Kunna skriva en kort artikel med rubrik,brödtext och bild
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Kunna skriva en artikel med rubrik, ingress, brödtext och bild
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Kunna skriva en längre artikel med rubrik, ingress, brödtext, underrubrik och bild
Krönika
Att skriva en krönika med rätt struktur
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet Kunna skriva en krönika med inledning, för och emot argument och avslutning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Kunna skriva en krönika som väcker känslor med inledning, för och emot argument och avslutning som väver samman krönikan.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Kunna skriva en krönika som väcker känslor med ett tydligt budskap. Inledning, för och emot argument och avslutning som väver samman krönikan.
Novell
Att skriva en novell/kort berättelse med få personer.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Kan skriva en kort novell med ett en början som är rakt in i texten innehåll som går att följa. Använder sig av få personer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Kan skriva en novell med ett tydligt innehåll och startar rakt in i berättelsen har en höjdpunkt använder sig av ett fåtal personer.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling Kan skriva en novell med början rätt in i texten, handlingen förs framåt, höjdpunkten, avslutning som knyter an till början. Har ett fåtal personer.
Recension
Att skriva en bokrecension av pojken i randig pyjamas.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet Kan skriva en recension med inledning, tankar om boken och en avslutning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Kan skriva en recension med inledning, tankar om boken och vad man tror är författarens budskap och en avslutning som sammanfattar.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Kan skriva en recension med inledning, tankar om boken och vad man tror är författarens budskap och språkets stil i boken och en avslutning som sammanfattar.
VÖL
samla in fakta, redovisa muntligt
 • Sv  4-6
genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.