👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia Sv 8 VT18

Skapad 2017-05-21 18:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där eleverna får möjlighet att lära känna tidningarna och medias värld.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Dagligen får vi en mängd nyheter till oss från olika typer av media. I detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med dagstidningar, yrken som kan finnas på en tidningsredaktion samt skriva olika typer av tidningstexter. Som avslut på arbetsområdet kommer du att få skapa ett kollage över en människas liv genom rubriker och bilder från dagstidningar. Du presenterar din skapade människa muntligt i klassen.

Innehåll

 

Arbetsuppgifter

Du ska få möjlighet att skriva olika typer av artiklar. Vi har genomgångar, läser dagstidningar i pappersform, skriver egna samt läser varandras texter och ger kamratrespons.


Detta ska du lämna in:
- Minst en nyhetsartikel, datorskriven, tänk på att skriva en artikel med rubrik, ingress samt i spalter. 
- Ett kollage "Från födseln till döden".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömingsmatris svenska

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • Sv
Uttrycker dig med ett enkelt språk genom att skriva enkla sammanhängande texter. Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom skriva sammanhängande texter. Uttrycker dig så att andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, erfarenheter eller händelser. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva, förklara eller förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i sammanhängande texter där du beskriver/ förklarar/ förtydligar och förstår konsekvenser. Uttrycker dig så att andra förstår budskapet, tex genom texter som förmedlar information, erfarenheter och händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva, förklara och motivera samt dra slutsatser eller konstatera. Du skriver med ett varierat språk och använder träffsäkra ord. Det finns en medveten, tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, styckeindelning, stavning, meningsbyggnad, röd tråd i tal och skrift
 • Sv
 • Sv
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. Bearbetar texten/informationen med stöd och hjälp av tydliga instruktioner. Behöver mycket stöd i processen.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi.
Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/respons.
Använder ett lväl anpassat och träffsäkert språk. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på ett mycket självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Försöker att anpassa text och språk till genre, mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Viss anpassning av text och språk till genre, mottagare, syfte och situation finns. för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket efter genre, mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket på ett lämpligt sätt efter genre, mottagare, syfte och situation. Berättar, beskriver och förklarar klart och detaljerat med anpassning till mottagaren.
Responsarbete
Ge respons
Du ger enkel kamratrespons som till liten eller mycket liten del fungerar som stöd till förbättring för din kamrat.
Du ger enkel kamratrespons som till viss del fungerar som stöd till förbättring för din kamrat.
Du ger övergripande och detaljerad respons som fungerar väl som stöd till förbättring för din kamrat.
Du ger övergripande och detaljerad respons på ett konkret sätt som fungerar mycket väl som stöd till förbättringar för din kamrat.
Ta emot och bearbeta utifrån respons
Du tar inte till dig av den respons du får så att dina texter kan förbättras.
Du bearbetar din text något utifrån respons men det finns fortfarande förbättringar som bör göras.
Du tar emot respons, lyssnar på densamma och bearbetar dina texter där det behövs så att de förbättras.
----->
Muntlig presentation
Du presenterar din skapade människa på ett enkelt sätt genom att kortfattat nämna text och bild från ditt kollage.
Du presenterar din skapade människa på ett enkelt sätt genom att utgå från text och bild från ditt kollage. Det finns en tanke men den röda tråden är lite otydlig emellanåt.
Du presenterar din skapade människa på ett utvecklat sätt genom att utgå från text och bild från ditt kollage. Du beskriver, förklarar och ger exempel för att förbättra kommunikationen. Det finns en logik och en röd tråd.
Du presenterar din skapade människa på väl utvecklat sätt. Du använder text och bild från kollaget på ett effektivt sätt. Det finns en tydlig och väl genomtänkt röd tråd.