Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text- Fabler

Skapad 2017-05-21 22:13 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Berättande texter med fokus på Fabler.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få läsa olika fabler och sedan få skriva en egen fabel. En fabel skrivs för att roa läsaren och för att förmedla ett budskap. Du kommer få lära dig vad sensmoral är och du kommer få komma på ett eget budskap som passar din fabel.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Det här ska vi göra

Vi kommer tillsammans läsa olika fabler. Vi kommer att studera hur en fabel är uppbyggd. Du kommer att få lära dig att skriva med dialoger, tidsord samt säga-verb. Du kommer att få möjlighet att träna på att urskilja strukturen och viktiga delar i en fabel. 

 

Det här ska vi bedöma

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att skriva en fabel. Din fabel ska vara kort med ett tydligt budskap. Din fabel ska ha med: en inledning, en serie händelser som följs av ett problem, en upplösning och en avslutning med en sensmoral. Din fabel ska ha också ha med: djur som talar, tidsord, verb i preteritum, och säga-verb.

Du kommer att bli bedömd på hur du använder stor bokstav. punkt, kommatecken och andra skrivtecken. Även stavning kommer att bedömas.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Fabel

Kan utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och struktur
Inledning, beskrivning av miljö och personer samt berättelsestruktur med den "röda tråden".
Jag har med delar av informationen och har inte introducerat personer, tid, plats och miljön. Min "röda tråd" är svår att följa.
Jag har skrivit en fabel som handlar om djur. Min fabel är har en enkel inledning med en enkel beskrivning av tid, plats/miljö och personer. Den "röda tråden" i min fabel är otydlig.
Jag har skrivit en fabel som handlar om djur. Min fabel är har en inledning med någon beskrivning av tid, plats/miljö och/eller personer för att ge berättelsen ett sammanhang. Den "röda tråden" i min fabel går att följa.
Jag har skrivit en fabel som handlar om djur. Min fabel har en tydlig inledning med en beskrivning av tid, plats/miljö och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang. Den "röda tråden " i min fabel är tydlig och enkel att följa.
Innehåll och struktur
Händelser/Problem i kronologisk ordning/ tidsordning
Jag har någon enstaka händelse utan en lösning.
Jag har några händelser som är svåra att följa och en del händelser är utan slut.
Jag har flera händelser som bygger upp en spänning och händelserna har ett slut. Händelserna är i skrivna i kronologisk ordning.
Jag har flera händelser som bygger upp en spänning. Händelserna får oväntade lösningar och är skrivna i kronologisk ordning.
Innehåll och struktur
Tidsord
Jag har inga tidsord i min fabel.
Jag har med enstaka tidsord i början/slutet av berättelsen.
Jag har med flera tidsord i början/slutet och i slutet av berättelsen.
Jag har med flera tidsord i början/slutet och i mitten av berättelsen.
Innehåll och struktur
Dialoger
Jag har inte med dialoger.
Jag skriver en enstaka dialog. Det är svårt att följa min dialog och jag skriver inte dialogerna på en ny rad. Det kan vara svårt att följa med i dialogen. Ibland blir det otydligt.
Jag skriver flera dialoger med säga-verb. Dialogen börjar på en ny rad och jag använder kommatecken innan säga-verbet. Min dialog går att följa.
Jag skriver flera dialoger med säga-verb. Dialogen börjar på en ny rad och jag använder kommatecken innan säga-verbet. Det är lätt att följa och förstå min dialog.
Innehåll och struktur
Preteritum, Säga-verb
Jag har inte med verb i preteritum.
Jag har med verb i min fabel. Ibland har jag med verb som inte är preteritum.
Jag har med verb i preteritum i min fabel. Jag försöker använda mig av säga-verb i mina dialoger.
Jag har med flera verb i preteritum i min fabel. Jag använder mig säker och varierat av olika säga-verb i mina dialoger.
Innehåll
Sensmoral
Min sensmoral stämmer inte med min fabel.
Min sensmoral stämmer ganska bra med min fabel.
Min sensmoral stämmer bra med min fabel.
Min sensmoral stämmer mycket bra med min fabel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: