Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarlåtar

Skapad 2017-05-22 06:54 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola F
De sistaveckorna på terminen utgår arbetet från sommarlåtar. Instrumentspel och sång.

Innehåll

Innehåll:

  • Öva på avslutningssångerna
  • Utveckla dina förmågor i ackordspel, slagteknik och kompstilar
  • Säkerhet i grepp och ackordslägen
  • Sång/melodispel, enkla riff/stämmor.

 

Genomförande

Individuellt:

Du väljer låt utifrån den svårighetsgrad du vill ha.

Du arbetar fram säkerhet i greppen och den rytm du vill ha i kompet.

Du lär dig sångmelodin, arbetar med tonhöjd, uttryck och karaktär.

Du arbetar med målet att få flyt i ditt komp och vidare ihop med din sång.

 

Gemensamt:

Sång och spel i helklass.

Arbete med samspel i mindre ensemblegrupp

 

Bedömning / Kunskapskrav

Bedömning sker under arbetet på lektionerna då du redovisar dina förmågor i spel.

Matriser

Matris i musik åk 7-9

1. Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
3. Spela basstämmor/ Elbas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
4. Spela slagverksstämmor/ Trummor
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
6. Spela ackordinstrument
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: