Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden vt 2017 år 3

Skapad 2017-05-22 08:25 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I temat rymden kommer vi att arbeta med universum,solen, månen, jorden, planeterna, stjärnbilder och andra himlakroppar

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 •  Beskriva jorden, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser
 • Några stjärnbilder
 • känna till varför något stjärntecken heter dess namn.

 

Dina kunskaper visar du genom att:

* kontinuerligt delta i samtal, diskussioner och övningar under lektionerna.

* redovisa muntligt och skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • ha grupparbete (Kollaborativt lärande)
 • Läsa, skriva och rita
 • ha praktiskt arbete (skapande) -pyssla
 • ha genomgångar av pedagog
 • ha diskussioner och samtal i grupper/med pedagog i olika sammanhang
 • se film

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: