Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt - Trollet vt -17

Skapad 2017-05-22 09:52 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Alla ska känna sig respekterade. Alla ska få välja aktivitet efter sitt eget intresse. Alla ska känna sig trygga med att prata i gruppen och kunna utrycka sig fritt.

Aktivitet:

Rutinsituationerna.

Berättarpåsen med Alfons och vänner.

Fråga om det är ok!?

Respektera ett nej

När? Var? Hur? Varför?

Vi behöver lära oss att visa respekt för våra kamrater, våra saker, och vår miljö. Detta gör vi genom att vi tränar på att vänta på sin tur, tex vid maten, vid samling, låter någon prata klart utan att avbryta. Vi ska lära oss att inte ta saker av varandra.

När ett barn berättar om Alfons lyssnar de andra barnen utan att tramsa och störa den som berättar.

Vi tränar oss på att fråga kompisarna när vi vill vara med och leka inte bara dyka in i leken. Sitter någon och jobbar med plattan så frågar vi om hen vill ha hjälp annars fortsätter vi att bara titta.

Man måste få säga nej. Det är inte alltid som alla kan vara med i leken just där och då, vi måste lyssna på varandra och acceptera att man inte alltid kan få ett ja.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: