Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7 och 8 - argumenterande tal

Skapad 2017-05-22 12:02 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lär oss grunderna i hur man skapar och framför ett argumenterande tal. Vi tränar oss att prata inför grupp och stärka självförtroendet.

Innehåll

Varför?

Att kunna uttrycka sin åsikt och/eller övertyga andra är ett av demokratins viktigaste verktyg. Vi lär oss om retorik/konsten att övertyga genom att få insyn i hur ett argumenterande tal är uppbyggt. Att kunna prata inför en grupp är en av grunderna till att delta i samhällslivet på lika villkor. Många av oss tycker det är lite nervöst och därför behöver vi träna oss i detta.

Vad?

Vi planerar och framför egna argumenterande tal och framför dem i klassen. Vi ger respons på talen.

Hur?

Vi modellerar genren utifrån några berömda tal och en mall för muntlig argumentation. Vi ser filmer från Utbildningsradion som på temat retorik tar upp kroppspråk, rösten, att våga prata och att lyckas med argumentation. Vi tar del av tusenårig kunskap i konsten att övertyga (ethos, logos, patos) och lär oss några retoriska figurer (värdeladdade ord, retoriska frågor, liknelser, upprepningar mm.) som vi kan använda för att fånga lyssnarna. Vi planerar och skriver utifrån genremallen egna tal som vi framför i klassen. Vi lär av varandra genom muntlig och skriftlig återkoppling.

Matriser

Sv
Svenska år 7 och 8 - argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll
Löst sammanhängande innehåll. Otydligt budskap. Saknar röd tråd. Inledning och avslutning är otydliga. Åsikt och argument framgår inte riktigt.
Budskapet når fram. Antydan till röd tråd. Inledning och avslutning finns. Åsikt och argument framgår, men kunde varit tydligare.
Tydligt budskap. Röd tråd finns. Inledning och avslutning finns och förstärker talet. Åsikt och argument är tydliga. Både sak-och känsloargument används.
Mycket framträdande budskap. Tydlig röd tråd från början till slut. Mycket effektiv inledning och avslutning. Åsikt och argument är tydliga och både sak-och känsloargument används. Innehållet är som helhet väl genomtänkt.
Språk
Använder ett enkelt språk. Använder inga retoriska figurer. Saknar flyt och säkerhet. Ordförrådet är mycket enkelt.
Använder ett ganska enkelt språk. Använder inga eller enstaka retoriska figurer. Enkelt ordförråd. Viss säkerhet.
Använder ett något varierat språk. Använder någon eller några retoriska figurer. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt.
Visar stor språklig variation. Använder flera passande retoriska figurer. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerat tal.
Kroppspråk/röst
Använder inget kroppspråk. Talar för lågt eller otydligt. Bör tänka på tempot.
Använder lite kroppspråk, kan känns något stelt. Tydlighet och tempo fungerar, men kan förbättras. Variation behövs.
Använder kroppsspråk passande för situationen på ett naturligt sätt. Tydlig röst, lagom tempo. Passande "talarröst", med viss variation.
Utnyttjar kroppspråket på ett naturligt och effektivt sätt som "fångar" publiken. Tydlig röst, lagom tempo, samt god variation. Mycket bra inlevelse. Har lyssnaren i sitt grepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: