Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge: Hållbar utveckling vt17 åk8

Skapad 2017-05-22 12:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hållbar utveckling

Innehåll

Konkretisering

Du ska visa din förmåga 

- resonera kring hur människans aktiviteter (transporter, industri, sopor, avfall, jordbruk...) kan hänga ihop med klimatförändringar och vilka konsekvenser dessa förändringar kan få

- ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling och se konsekvenser av dessa för aspekterna miljö(ekologi), ekonomi, människor (social).

- förstå och kunna använda relevanta geografiska begrepp (hållbar utveckling, förstärkt växthuseffekt etc.)

 

Arbetssätt och redovisning

Lärarledda lektioner och genomgångar, uppgifter enskilt och i grupp, texter/textförståelse, begrepp

Bedömning

- förklara och se konsekvenser, här är det viktigt att du underbygger (har stöd i fakta) och utvecklar. Konsekvenserna kan beröra människa, samhälle och miljö 

- värdera lösningsförslag, även här är det viktigt att du underbygger, men även att du värderar och ser konsekvenser av olika lösningar. 

- använda begrepp, här bedöms bredden av begrepp som används och med vilken precision de används.

Uppgifter

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
DU för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan även geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: