Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt-2017

Skapad 2017-05-22 15:11 i Östlyckeskolan Alingsås
Känna till olika matematiska metoder och hur de kan användas i vardagslivet. Reflektera över rimlighet och använda ämnesspecifka ord, begrepp och symboler.
Grundsärskola 8 – 9 Svenska Matematik Hem- och konsumentkunskap
De sista veckorna på vårterminen 2017 kommer vi att repetera några av de moment som vi jobbat med i åk 7- åk 9.

Innehåll

Arbetsområden

 • Taluppfattning och tals användning
 •  Tid och pengar
 •  Sannolikhet och statistik
 •  Geometri
 •  Ämnesspecifika begrepp

De fyra räknesätten

Tal i decimal- och bråkform och visa hur de används i vardagliga situationer. 

Begreppet procent och visa hur det används i vardagliga situationer. Göra uträkningar med hjälp av miniräknare.

 

Tid och pengar

Enheter för tid, till exempel hur timmar, minuter och sekunder förhåller sig till varandra. 

Få insikt om pengars värde, handla, växla och få kunskap om hur pengar används i vardagslivet.

Sannolikhet och statistik

Känna till och kunna avläsa enklare diagram och tabeller.

 

 Geometri

Kunna de vanliga geometrisk objekten cirkel kvadrat och rektangel

Kunna använda geometriska begrepp , till exempel hörn sida, sträcka och vinkel.

Kunna mäta och uppskatta längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Känna till samband mellan förstoring och förminskning

 

 

Hur ska arbetet utföras

De matematiska kunskaperna tränas, i flertal situationer, med olika läromedel, arbetsblad och i flera ämnesområden, både teoretiskt och praktiskt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9

Matriser

Sv Ma Hkk
Kunskapskrav Matematik år 9

Problemlösning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.

Taluppfattning och tals användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: