Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 - Vårterminen

Skapad 2017-05-22 15:50 i Västerholm Grundskolor
Mall för lpp för Västerholms friskola hösten 2011. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola 1 Matematik
Här beskrivs vilka arbetsområden vi kommer att arbeta med under vårterminen i årskurs 1.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

- Med konkret material (tiobas-material, pengar, klossar)

- Vi lär genom att använda kroppen

- Vi pratar matematik och berättar hur vi tänker

- Använda ipad

- Arbetsbok eller arbetspapper

- Mini-whiteboard

- Titta på livet i mattelandet

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att aktivt delta under lektionerna. Genom att berätta hur du tänker. 

Kunskapskrav

Se matris nedan.

IKT

Ipad (ex. skolplus, matteraketen, king of math, mattemums, livet i mattelandet)

Smartboard

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1 - Vårterminen

Taluppfattning

Ramsräkna
Jag kan ramsräkna 0-100.
Jag kan ramsräkna baklänges 20-0.
Jag kan talens grannar.
Jag kan talens grannar 0-100.
Forma siffror 0-9
Jag kan forma de flesta siffrorna korrekt.
Jag kan forma alla siffrorna korrekt.
Uppdelning av tal 0-20
Jag kan dela upp tal 0-10 i 2 delar.
Jag förstår vad udda och jämnt betyder.
Jag förstår vad hälften och dubbelt betyder.
Jag kan dela upp tal 0-20 i flera delar.
Talsorter
Jag känner till att det finns ental och tiotal.
Jag kan bygga talen 1-20 med ental och tiotal.
Jag kan skriva talen 0-20 med ental och tiotal på rätt plats.

Ordningstal

Ordningstal
Jag känner till att det finns ordningstal.
Jag kan räkna ordningstalen 0-20.
Jag kan koppla rätt ordningstal till rätt siffra.

Räknesätt

Addition +
Jag kan addera tal mellan 0-10 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan addera tal 0-20 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan addera tal mellan 0-10 utan hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan addera tal mellan 0-20 utan hjälp av klossar eller fingrar (med tiotalsövergång).
Subtraktion -
Jag kan subtrahera tal mellan 0-10 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan subtrahera tal mellan 0-20 med hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan subtrahera tal mellan 0-10 utan hjälp av klossar eller fingrar.
Jag kan subtrahera tal mellan 0-20 utan hjälp av klossar eller fingrar.
Problemlösning
Jag kan lösa en enkel problemlösning.
Jag kan berätta hur jag tänker när jag räknade.
Jag kan visa hur jag räknat.
Öppna utsagor
Jag kan lösa tal där ett tal är okänt (ex. 5 + ___ = 7)
Jag kan ta reda på vad X står för i en ekvation (ex. 5 + X = 7)
Rimlighetsbedömning
Jag kan bedöma om svaret är rimligt.

Geometri

Geometriska former
Jag kan namnen på de vanligaste geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
Jag känner igen de vanligaste geometriska formerna och jag kan rita och skapa dem.
Jag kan namnen de vanligaste geometriska formerna och även jämföra och beskriva hur de ser ut med hjälp av ord som sidor, hörn, rund, kort, lång.
Mönster
Jag vet vad ett mönster är.
Jag kan fortsätta ett mönster.
Jag kan göra ett eget mönster.
Symmetri
Jag vet vad symmetri är.
Jag kan måla klart en bild så att den blir symmetrisk.

Tidsuppfattning

Veckodagar
Jag kan ramsräkna veckodagarna.
Jag vet vilka dagar som kommer före och efter varandra.
Jag förstår relationen mellan år, årstider, månader, veckor och dagar.
Månader
Jag kan månadssången och när jag fyller år.
Jag kan de fyra årstiderna.
Jag kan beskriva skillnaden mellan morgon, kväll och natt.
Jag kan månaderna och i vilken ordning de kommer.
Klockan
Jag kan läsa av heltimmar på klockan.
Jag kan läsa av halvtimmar på klockan.
Klockan
Jag kan skilja på timmar, minuter och sekunder.
Jag kan uppskatta hur lång tid något kommer att ta.
Jag kan mäta tid med klockans hjälp.

Matematiska begrepp

Lägesord
Jag förstår lägesord såsom på, i bredvid, framför och bakom.
Jag kan med hjälp av lägesord beskriva var något befinner sig så att andra förstår.
Före och efter
Jag förstår orden före och efter.
Jag kan med hjälp av orden före och efter beskriva t.ex. talens ordning med hjälp av orden.
Större och mindre
Jag förstår orden större och mindre.
Jag kan sortera objekt efter större och mindre.
Dubbelt och hälften
Jag känner till begreppen dubbelt och hälften.
Jag kan dela ett tal i hälften.
Jag kan dubblera ett tal.

Mäta

Längdenheter
Jag vet att längd används för att mäta hur långt något är.
Jag vet ungefär hur lång en meter, decimeter och centimeter är.
Jag kan uppskatta ungefär hur långt något är.
Mätning
Jag känner till att man förr i tiden mätte på andra sätt.
Jag kan använda en linjal för att mäta en sträcka.

Tabeller och statistik

Tabeller och diagram
Jag känner till att det finns tabeller och diagram som visar information.
Jag vet vad en frekvenstabell är.
Jag vet vad ett stapeldiagram är.
Jag känner igen ett cirkeldiagram.
Skapa
Jag kan genomföra undersökningar och kryssa av i en frekvenstabell.
Jag kan redovisa resultatet med hjälp av ett stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: