Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1B kap 10

Skapad 2017-05-22 15:53 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Arbetsområde

Under detta arbetsområdet kommer vi att jobba med:

 • använda tabeller och stapeldiagram
 • räkna med talen 0-100
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • klockans halva timmar

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet genom att:

 • ha muntliga genomgångar
 • diskutera uppgifter och lösningar i helklass
 • arbeta enskilt i boken
 • genomföra praktiska uppgifter

Arbetsområdet kommer att avslutas med en diagnos. Därefter kommer eleverna att repetera det som var svårt och därefter utmana sig själv.

Centralt innehåll (enligt Lgr 11)

Kunskapskrav (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 1B kap 10

Du är på väg mot målet.
Du har nått målet
Du kan använda tabeller och stapeldiagram.
Du kan räkna med talen 0 - 100
Du kan addition och subtraktion med hela tiotal
Du kan klockans halva timmar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: